Id Pengguna :      Kata Laluan :      


STATISTIK KGSK JOHOR

Ahli Memohon : 26104
Ahli Lulus Permohonan: 23508
Permohonan Sekolah: 8807
Penempatan Ahli: 3608


MUAT TURUN

Manual EKGSK 08.04.2012 - Versi Sekolah


MAKLUMAN/PENGUMUMAN

26/12/2012 - Sistem eKGSK akan beroperasi semula mulai 1 Januari 2013. Semua Ahli KGSK dikehendaki mengemaskini maklumat peribadi.

BORANG PERMOHONAN AHLI KGSKA. MAKLUMAT PERIBADI


PILIHAN DAERAH :
NAMA :
NO KAD PENGENALAN :
AGAMA :
KAUM :
JANTINA :
TARAF PERKAHWINAN :
 
ALAMAT TETAP :
:
BANDAR :
POSKOD :
NEGERI :
TEL BIMBIT :
TEL RUMAH :
EMAIL :


B. KELAYAKAN PENDIDIKAN


AKADEMIK TERTINGGI :
IKHTISAS :
PERINGKAT INSTITUSI :
PENGKHUSUSAN PERTAMA :
PENGKHUSUSAN KEDUA :
 
KEPUTUSAN SPM (SUBJEK BAHASA)
BAHASA MELAYU:
BAHASA CINA:
BAHASA TAMIL:
BAHASA ARAB:
LAIN-LAIN BAHASA:
 
MAKLUMAT KEPUTUSAN SPM/SPMV
JENIS PEPERIKSAAN* :
ALIRAN PEPERIKSAAN* :
TAHUN PEPERIKSAAN* :
 
KEPUTUSAN MATAPELAJARAN ASAS
01. BAHASA MELAYU / MALAYSIA* :
02. BAHASA INGGERIS* :
03. MATEMATIK* :
04. SEJARAH* :

KEPUTUSAN MATAPELAJARAN LAIN
05. :
06. :
07. :
08. :
09. :
10. :
11. :


MAKLUMAT KEPUTUSAN PEPERIKSAAN STPM (jika berkenaan)
ALIRAN PENGAJIAN :
TAHUN PEPERIKSAAN* :


KEPUTUSAN MATAPELAJARAN STPM
1. :
2. :
3. :
4. :
5. :
6. :


MAKLUMAT SARJANA/IJAZAH/DIPLOMA
Mengikut susunan tertinggi

TERTINGGI (SARJANA/IJAZAH/DIPLOMA)
Tahun* :
PNGK/CGPA* :
Peringkat Kelulusan* :
Institusi Yang Mengeluarkan Sijil* :
Pengkhususan (Bidang)* :

TINGGI (IJAZAH/DIPLOMA)
Tahun :
PNGK/CGPA :
Peringkat Kelulusan :
Institusi Yang Mengeluarkan Sijil :
Pengkhususan (Bidang) :

DIPLOMA
Tahun :
PNGK/CGPA :
Peringkat Kelulusan :
Institusi Yang Mengeluarkan Sijil :
Pengkhususan (Bidang) :


C. PENGALAMAN MENGAJAR


SEKOLAH TERAKHIR BERKHIDMAT:
JAWATAN TERAKHIR:
TAHUN AKHIR MENGAJAR :
PENGALAMAN : tahun
 
SUBJEK MENGAJAR
1. :
2. :
3. :
 
KOKURIKULUM
1. :
2. :Hakcipta © 2012 Jabatan Pelajaran Johor