Id Pengguna :      Kata Laluan :      Maklumat Pegawai Penerima Komputer Peribadi 1GFMAS di Pusat Tanggungjawab
Bil Nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) Nama Pegawai Penerima Jawatan Gred Tel. Pejabat Tel. Bimbit Alamat Email  
Tiada maklumat pegawai penerima dimasukkan setakat ini

* Pegawai Penerima mestilah terdiri daripada pegawai yang memiliki kepakaran teknikal ICT yang akan menandatangani Surat Akuan Penerimaan (SAP) dan Surat Pengujian dan Pentauliahan (SPP) komputer peribadi 1GFMAS. Peranan Pegawai Penerima boleh dimuat turun di sini (sila klik).

* Bagi sekolah, Pengetua / Guru Besar hendaklah melantik Pegawai Penerima berdasarkan kriteria berikut:

  1. Guru Akademik yang memiliki kepakaran teknikal ICT ; atau
  2. Guru Penyelaras Bestari ; atau
  3. Juruteknik Komputer

 

[ Manual Pengguna ] [ Menu Utama ] [ Tambah Pegawai Penerima ]