Id Pengguna :      Kata Laluan :      
Modul SPPJ

*Data berakhir 28 JUN 2018 berdasarkan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)
Sekolah
Ren 907 Buah
Men 280 Buah
Jum 1187 Buah

Murid
L P
Ren 168,814 159,272
Men 125,316 128,615
Jum 294,130 287,877

Guru
L P
Ren 8,037 20,273
Men 6,165 15,418
Jum 14,202 35,691

Bukan Guru
L P
Ren 985 2,901
Men 1,135 2,317
Jum 2,120 5,218

DASHBOARD JPN

Takwim Hari Ini


Tiada aktiviti dirancang hari ini